Garantija ir grąžinimas

  • Atsiradus nenurodytam defektui - gedimas pašalinamas, prekė keičiama į kitą arba grąžinami pinigai - prietaiso vertė. (negalioja priedams bei papildomai garantijai)
  • Išlaidos, susijusios su prekės transportavimu turi būti apmokėtos pirkėjo.
  • Pardavėjas netaiko jokios garantijos pirkėjo lūkesčių patenkinimo politikos. Grąžinama 80% sumos.
  • Trūkumai, gedimai ir defektai, kurie buvo nurodyti pirkimo metu - nešalinami.
  • Garantija nesuteikiama naudotoms prietaiso baterijoms.
  • Garantija netaikoma, jeigu: defektas atsirado dėl pirkėjo kaltės, mechaniškai ar kitaip pažeista pirkėjo, dėl patekusių pašalinių daiktų, medžiagų ar skysčių.
  • Parašu pirkėjas patvirtina, kad sutinka su garantinio ir prekių grąžinimo sąlygomis. Laikoma, kad pirkėjas įsigijęs prekę internetu, sutinka su visomis sąlygomis.